Huurder: degene die de kelder huurt
Verhuurder: Internet New Business Concepts BV

– De huur van de kelder geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid (schade, diefstal, etc) van de huurder.

– Eventuele aansprakelijkheid verhuurder gaat tot maximaal het betaalde huurbedrag aan verhuurder voor de desbetreffende boeking.

– De huurder zal de ruimte huren voor activiteiten zonder overlastrisico.

– De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd met de grondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.

-De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt vertonen geen verwantschap met horeca.

– Huurder kan 15 minuten voordat de huur officieel in gaat, het pand betreden om de kelder klaar te maken voor gebruik (koffie klaar zetten, stoelen en tafels ordenen, etc). LET OP:
Deze 15 minuten zijn niet bedoeld om daadwerkelijk effectief gebruik te maken van de kelder, maar is slechts bedoeld om voorbereidingen te treffen ter gebruik van de ruimte. Personeel van de verhuurder is altijd aanwezig tijdens deze eerste 15 minuten om instructies (beamer, geluidsinstallatie, koffiezetapparaat, verwarming, etc) te geven over het gebruik van de ruimte.

– Aan het einde van de huurperiode krijgt huurder 15 minuten extra tijd om de kelder schoon te maken en de tafels en stoelen weer in de oorspronkelijke positie terug te brengen.
LET OP:
Deze 15 minuten zijn niet bedoeld om daadwerkelijk effectief gebruik te maken van de kelder, maar is slechts bedoeld om de gehuurde ruimte in dezelfde staat terug te brengen zoals deze bij aanvang was.
Personeel van de verhuurder zal altijd aanwezig zijn tijdens deze 15 minuten voor inspectie van de ruimte.

– De kelderhuur is inclusief gratis gebruik van koffie en thee (alles is aanwezig in de ruimte maar moet wel zelf gezet worden). Verder kan er gebruik worden gemaakt van een keukenblok om zelf lunches klaar te maken. Er is voor 40 personen servies en bestek aanwezig. Ook is er een afwasmachine aanwezig.

– De betaling van de factuur dient 1 week na definitieve bevestiging door ons ontvangen te zijn.

– Annuleringen 3 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos doorgegeven worden. Voor annuleringen korter dan 3 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 2 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 1 week voor boekingsdatum geldt een restitutie van het factuurbedrag.

– De ruimte dient opgeleverd te worden zoals u hem bij aanvang van het gebruik aangetroffen heeft. Schoonmaak is inclusief zaalhuur. Het is niet toegestaan zand, stro, confetti, rijst of andere losse strooi objecten te verspreiden in de ruimte. Eventuele schoonmaakkosten voor deze materialen zullen op de huurder verhaald worden.

– Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris in de kelder veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de kelder gedurende de huur van de kelder.

– In de ruimte is roken niet toegestaan.

– In de ruimte is het niet toegestaan om op tafels of stoelen te staan.

– Buiten voor de ingang van de ruimte is het toegestaan om te roken. De trap en de toegang tot het naastgelegen Thais restaurant dient te allen tijde volledig vrij gehouden worden.

– Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de kelder veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de kelder gedurende de huur van de kelder.

– Verhuurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van de kelder, aanwezig te zijn in de kelder.

– Verhuurder heeft het recht om de huur van de kelder per direct te beĆ«indigen indien omwonenden klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast. Huurder zal per direct de kelder verlaten indien verhuurder dit verzoekt.

– De hoofdhuurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan 48 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de ruimte. Indien er meer dan 48 personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.

– Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Utrecht.

GEDRAGSREGELS
Volgens de milieuwetgeving is de huurder verantwoordelijk voor een rustig betreden en verlaten van het gebouw en zijn directe omgeving.

Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met een of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.

Huisdieren, fietsen, skates en skeelers of dergelijk gebruikmateriaal worden niet toegelaten in het gebouw.

Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.